Algunas observaciones sobre el léxico y la sintaxis del “español quipu”

Rita Eloranta, Anton Granvik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Algunas observaciones sobre el léxico y la sintaxis del “español quipu””. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities