Aligning corporate transfer intentions and subsidiary HRM practice implementation in multinational corporations

Catarina Ahlvik, Adam Smale, Jennie Sumelius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

36 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aligning corporate transfer intentions and subsidiary HRM practice implementation in multinational corporations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences