An Analysis of Compounding Factors of Epidemics in Complex Emergencies: A System Dynamics Approach

Russell Harpring*, Amin Maghsoudi, Christian Fikar, Wojciech Piotrowicz, Graham Heaslip

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Sökresultat