An architectural framework for global talent management

Shad Morris*, Scott Snell, Ingmar Björkman

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

81 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An architectural framework for global talent management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology