An exploratory study of Swedish and Romanian organisations to investigate upcycling practice in the clothing industry

Manoj Kumar Paras*, Rudrajeet Pal, Daniel Ekwall

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An exploratory study of Swedish and Romanian organisations to investigate upcycling practice in the clothing industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Engineering

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics