An inside view to non-practicing entities business models: a case study

Kelli Lee Larson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An inside view to non-practicing entities business models: a case study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi