An Overlapping Generations Model of Taxpayer Bailouts of Banks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An Overlapping Generations Model of Taxpayer Bailouts of Banks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance