Analysis and exploitation of landforms for improved optimisation of camera-based wildfire detection systems

Andries Heyns*, Warren du Plessis, Kevin M. Curtin, Michael Kosch, Gavin Hough

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis and exploitation of landforms for improved optimisation of camera-based wildfire detection systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences