And then there are none: On the exclusion of women in processes of executive search

Janne Tienari, Susan Meriläinen, Charlotte Holgersson, Regine Bendl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”And then there are none: On the exclusion of women in processes of executive search”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap