Animal activism in the business school: Using fierce compassion for teaching critical and positive perspectives

Linda Tallberg, Liisa Välikangas, Lindsay Hamilton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Animal activism in the business school: Using fierce compassion for teaching critical and positive perspectives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences