Annual Report Narratives and the Cost of Equity Capital: U.K. Evidence of a U-shaped Relation

Vasiliki Athanasakou, Florian Eugster, Thomas Schleicher, Martin Walker*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Annual Report Narratives and the Cost of Equity Capital: U.K. Evidence of a U-shaped Relation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Ingenjörs- och materialvetenskap