Antecedents and outcomes of memorable wildlife tourism experiences

Erose Sthapit*, Brian Garrod, Dafnis Coudounaris, Peter Björk, Emrullah Erull, Hanqun Song

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Antecedents and outcomes of memorable wildlife tourism experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology