Anticipation of COVID-19 vaccines reduces willingness to socially distance

Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Armando N. Meier, Erik Wengström*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

47 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anticipation of COVID-19 vaccines reduces willingness to socially distance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science