Application of fuzzy DEMATEL–ANP methods for siting refugee camps

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Application of fuzzy DEMATEL–ANP methods for siting refugee camps”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance