Arbitrary Category Classification of Websites Based on Image Content

Anton Akusok, Yoan Miche, Juha Karhunen, Kaj-Mikael Björk, Rui Nian, Amaury Lendasse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Arbitrary Category Classification of Websites Based on Image Content”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science