Are European CEOs paid equally? A study of the UK-continental Europe pay gap

Pablo de Andrés , Laura Arranz-Aperte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are European CEOs paid equally? A study of the UK-continental Europe pay gap”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi