Are European CEOs paid equally? A study of the UK-continental Europe pay gap

Pablo de Andrés , Laura Arranz-Aperte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are European CEOs paid equally? A study of the UK-continental Europe pay gap”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences