Are new states more corrupt? Expert opinions versus firms’ experiences

Tamanna Adhikari, Michael Breen*, Robert Gillanders

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Are new states more corrupt? Expert opinions versus firms’ experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi