Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review

Reza Toorajipour, Vahid Sohrabpour, Ali Nazarpour, Pejvak Oghazi*, Maria Fischl

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

234 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Psychology

Economics, Econometrics and Finance