Assembling tribes: An assemblage thinking approach to the dynamics of ephemerality within consumer tribes

Carlos A. Diaz Ruiz*, Lisa Penaloza, Jonas Holmqvist

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
Filter
Muntlig presentation

Sökresultat