Assessing scale-wise similarity of curves with a thick pen: As illustrated through comparisons of spectral irradiance

Saara M. Hartikainen, Agnieszka Jach, Aurea Grané, Thomas Matthew Robson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Assessing scale-wise similarity of curves with a thick pen: As illustrated through comparisons of spectral irradiance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi