Associations between five-factor model traits and perceived job strain: A population-based study

Maria Törnroos, Mirka Hintsanen, Taina Hintsa, Markus Jokela, Laura Pulkki-Råback, Nina Hutri-Kähönen, Liisa Keltikangas-Järvinen*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Associations between five-factor model traits and perceived job strain: A population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology