At the nexus of blockchain technology, the circular economy, and product deletion

Mahtab Kouhizadeh*, Joseph Sarkis, Qingyun Zhu

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

142 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”At the nexus of blockchain technology, the circular economy, and product deletion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance