Attitudes of North American Academics Towards Open Access Scholarly Journals

Elizabeth Dalton, Carol Tenopir, Bo-Christer Björk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Attitudes of North American Academics Towards Open Access Scholarly Journals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap