Auditor resignation and risk factors

Aloke Al Ghosh*, Charles Y. Tang

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Auditor resignation and risk factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance