Authoritarian and benevolent leadership: The role of follower homophily, power distance orientation and employability

Alexei Koveshnikov*, Mats Ehrnrooth, Heidi Wechtler

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Authoritarian and benevolent leadership: The role of follower homophily, power distance orientation and employability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology