Avaliação da qualidade percebida em serviços educacionais: proposta de uma escala

Verônica Bressan*, Kenny Basso, Larissa Becker

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Avaliação da qualidade percebida em serviços educacionais: proposta de uma escala”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences