Avoiding bias and fallacy in survey research: A behavioral multilevel approach

Mikko Ketokivi*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

39 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Avoiding bias and fallacy in survey research: A behavioral multilevel approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology