Bank lending and financial discrimination from the formal economy: How women entrepreneurs get forced into involuntary bootstrapping

Malin Malmström*, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bank lending and financial discrimination from the formal economy: How women entrepreneurs get forced into involuntary bootstrapping”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap