Banking credit worthiness: Evaluating the complex relationships

Chunguang Bai*, Baofeng Shi, Feng Liu, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

72 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Banking credit worthiness: Evaluating the complex relationships”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance