Barriers to promoting eco-lndustrial parks development in China: Perspectives from senior officials at National Industrial Parks

Qinghua Zhu, Yong Geng*, Joseph Sarkis, Kee Hung Lai

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Barriers to promoting eco-lndustrial parks development in China: Perspectives from senior officials at National Industrial Parks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap