Becoming academics: embracing and resisting changing writing practice

Saija Katila*, Mikko Laamanen, Maarit Laihonen, Rebecca Lund, Susan Meriläinen, Jenny Rinkinen, Janne Tienari

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Becoming academics: embracing and resisting changing writing practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi