Behind the numbers: Questioning questionnaires

Katja Einola*, Mats Alvesson

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Behind the numbers: Questioning questionnaires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences