Beneficiaries’ View of Actor Networks: Service Resonance for Pluralistic Actor Networks

Martina Caic*, Stefan Holmlid, Dominik Mahr, Gaby Odekerken-Schröder

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beneficiaries’ View of Actor Networks: Service Resonance for Pluralistic Actor Networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap