Blockchain Practices, Potentials, and Perspectives in Greening Supply Chains

Mahtab Kouhizadeh, Joseph Sarkis*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

128 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Blockchain Practices, Potentials, and Perspectives in Greening Supply Chains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap