Bond market access and acquisitions: empirical evidence from the European market

Magnus Blomkvist, Teemu Friman, Timo Korkeamäki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bond market access and acquisitions: empirical evidence from the European market”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi