Book Review: Werner Leodolter Digital Transformation Shaping the Subconscious Minds of Organizations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragBok/film/artikelrecensionVetenskaplig

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Book Review: Werner Leodolter Digital Transformation Shaping the Subconscious Minds of Organizations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Economics, Econometrics and Finance