Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Sökresultat