Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Sökresultat