Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)
Filter
Arrangemang av / deltagande i konferens, workshop, kurs, seminarium

Sökresultat