Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi