Born internationals: Market expansion and business operation mode strategies in the digital media field

Mika Gabrielsson*, Tommi Pelkonen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Born internationals: Market expansion and business operation mode strategies in the digital media field”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance