"Bouncing Back" From a Loss: Entrepreneurial Orientation, Emotions, and Failure Narratives

Marcus T. Wolfe, Dean A. Shepherd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”"Bouncing Back" From a Loss: Entrepreneurial Orientation, Emotions, and Failure Narratives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi