Bouncing off Ove: Old men's readings of the novel A Man Called Ove as a cultural representation of ageing masculinity

Linn Sandberg*, Karin Lövgren, Jeff Hearn

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bouncing off Ove: Old men's readings of the novel A Man Called Ove as a cultural representation of ageing masculinity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities