Boyhood, sport, and the mild brutalization of the body

Jeff Hearn*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Boyhood, sport, and the mild brutalization of the body”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Economics, Econometrics and Finance