Brand, Truthiness and Post-Fact: Managing Brands in a Post-Rational World

Pierre R. Berthon, Leyland Pitt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Brand, Truthiness and Post-Fact: Managing Brands in a Post-Rational World”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi