Branding the hotel industry: The effect of step-up versus step-down brand extensions

Magnus Hultman, Christina Papadopoulou, Pejvak Oghazi*, Robert Opoku

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Branding the hotel industry: The effect of step-up versus step-down brand extensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi