Brazil's new national policy on solid waste: Challenges and opportunities

Ana Beatriz Lopes De Sousa Jabbour*, Charbel José Chiappetta Jabbour, Joseph Sarkis, Kannan Govindan

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskaplig

68 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brazil's new national policy on solid waste: Challenges and opportunities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemi