Building blockchain-driven dynamic capabilities for developing circular supply chain: Rethinking the role of sensing, seizing, and reconfiguring

Matthew Quayson, Chunguang Bai*, Lihua Sun, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Building blockchain-driven dynamic capabilities for developing circular supply chain: Rethinking the role of sensing, seizing, and reconfiguring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science