Call auction design and closing price manipulation: Evidence from the Hong Kong stock exchange

Seongkyu Gilbert Park, Wing Suen, Kam-Ming Wan*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Call auction design and closing price manipulation: Evidence from the Hong Kong stock exchange”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance