Can digitalization mitigate barriers to intermodal transport? An exploratory study

Ceren Altuntas Vural*, Violeta Roso, Arni Halldorsson, Gabriella Ståhle, Marina Yaruta

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can digitalization mitigate barriers to intermodal transport? An exploratory study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap